Exkurze do ÚCHP
Navzdory obecně zažité představě je Akademie věd otevřená prakticky každému zájemci o vědu a techniku. Když jsem se před dvěma roky hlásil do popularizačního programu Otevřená věda, tak by mě ani ve snu nenapadlo, že dnes budu díky udělenému grantu v Ústavu chemických procesů Akademie věd přímo pracovat. Když za mnou před pár týdny přišel Krtek a nadšeně mi ukazoval stránky zahraničních nadšenců, kterým se povedlo superkritickým sušením vyrobit aerogel, tak jsem neváhal a zkusil domluvit exkurzi na pracoviště, kde se superkritickým CO2 pracují. Slovo dalo slovo a po nalezení vhodného termínu a doby se mohlo vyrazit.

Zajímavé povídání ...
 Ačkoliv náš příjezd vyšel na termín dnů otevřených dveří, které jsou samozřejmě organizačně velmi náročné, tak jsme byli mile přivítáni a zavedeni do laboratoře superkritické extrakce, kde jsme se po výkladu pustili do vášnivé debaty, jak o vlastním procesu, tak o technickém provedení aparatur. To je velmi důležité, jelikož pro uvedení CO2 do stavu, kdy má potřebné rozpouštěcí a vysoušecí schopnosti je třeba tlak minimálně 8 MPa! Čas byl však neúprosný a laboratoř bylo třeba uvolnit. Taktně jsme našemu průvodci připomněli, že může oznámit zdržení, ale na jeho odpověď, že volal čtyřikrát, již nešlo říci nic. V takovém přátelském prostředí člověk zkrátka čas nevnímá. Přesunuli jsme se tedy do laboratoře měření porozity a přípravy aerogelů. Zde jsme si prohlédli aparaturu pro superkritické vysoušení. Po pečlivém výkladu nám byla předvedena gelace a výsledný vzorek jsme si dokonce mohli odnést i s míchadlem, které v sobě uvěznil.
Pracoviště superkritického sušení...
Gel zbývá nyní už "jen" vysušit, a tak máme další motivaci ke stavbě vlastní superkritické sušičky. Dále následovalo krátké seznámení s porozimetrií, což se mi hodilo, jelikož to souviselo s poslední zastávkou - laboratoří oddělení katalýzy a reakčního inženýrství, kde pracuji. Zde se připravují vzorky katalyzátorů pro odsiřování ropných produktů a následně měří jejich povrch a aktivita. Jelikož toto pracoviště není zapojeno do do dnů otevřených dveří, tak nebyl problém si vše důkladně v klidu prohlédnout a následně diskutovat o všem, co souvisí s vědou. Odjížděli jsme až v podvečerních hodinách, a ačkoliv jsme navštívili jen tři pracoviště, tak informací a podnětů bylo tolik, že je mnozí budou ještě dlouho zpracovávat...

Týden vědy a techniky www.tydenvedy.cz již sice skončil, ale nebojte se a navštivte za rok nějaké pracoviště nebo si poslechněte přednášku. Možností je mnoho, jelikož Akademie věd není jen technická, jak si mnoho lidí myslí, ale naleznete i ústavy zabývající se humanitními záležitostmi.

Na závěr nemohu samozřejmě opomenout lidi, díky kterým byla naše malá exkurze velmi přínosná. Chtěl bych tímto tedy poděkovat:

Ing. Marii Sajfrtové, Ph.D. za možnost prohlédnout si pracoviště superkritické extrakce a odborný výklad
Ing. Lence Matějové, Ph.D. za ukázku vysoušecí aparatury, procesu gelace a vzorek gelu
Mgr. Luďku Kalužovi, Ph.D. za umožnění prohlídky laboratoře a hlavně mé trpělivé vedení v průběhu stáže
Ing. Magdaleně Bendové, Ph.D. za ochotu, trpělivost a i přes naše narušitelské tendence perfektní organizaci dne otevřených dveří,

a samozřejmě i všem ostatním, bez nichž by projekty jako Týden vědy a techniky, Otevřená věda a další nemohly existovat.  [MP].

Joomla templates by a4joomla